ท่อไอเสียเหล็ก-สแตนเลส

18 พฤศจิกายน 2561   1054

วันนี้มาไขข้อข้องใจเรื่องท่อไอเสียสแตนเลสที่นอกจากความสวยงามแล้ว จะมีผลด้ากำลังเครื่องยนต์แตกต่างจากท่อเหล็กทั่วไปด้วยหรือไม่

ท่อไอเสียจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ท่อร่วมไอเสีย(เฮดเดอร์), ท่อนกลาง รวมพักกลาง และพักปลาย ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ไอเสียจากเครื่องยนต์ไหลออก

องค์ประกอบที่ทำให้ไอเสียไหลได้สะดวกหลักมี 2 ข้อ

  1. ความลื่นของพื้นผิวท่อ
    ซึ่งข้อนี้แน่นอนว่าสแตนเลสจะมีผิวลื่นกว่าท่อเหล็ก ดังนั้นไอเสียจึงไหลผ่านท่อได้สะดวกกว่า
  2. ความร้อนของท่อ ทั้ง 3 ส่วน โดยหลักพื้นฐาน อากาศที่มีความร้อนสูงจะไหลไปยังอากาศที่เย็น ดังนั้น ท่อไอเสียส่วนพักปลายควรจะมีการคายความร้อนได้ดีกวา 2 ส่วนแรก เพื่อที่ท่อพักปลายเย็นกว่า เฮดเดอร์และท่อพักกลาง ไอเสียก็จะไหลจาก 2 จุดนี้ ไปยังปลายท่อได้ดีขึ้น
    เช่นกันว่า สแตนเลสมีการคาบความร้อนได้ดีกว่า ท่อเหล็ก ท่อจึงเย็นว่า ส่งผลให้ไอเสียไหลได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ความหนาของท่อก็มีผลด้วย

ปัจจัยเรื่องอายุการใช้งาน
เรื่องความแข็งแรงของวัสดุอาจไม่มีผลมากนักเมื่อมาทำเป็นท่อไอเสีย แต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออายุการใช้งานจริงๆคือการกัดกร่อนภายใน ที่เกิดจากสนิม

การไหลของไอเสีย มีผลต่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้กับการไหลของน้ำที่เข้าตัวบ้าน ขณะที่น้ำดีไหลเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราระบายน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดปัญหาขึ้น น้ำดีก็ต้องชะลอให้ช้าลงเพื่อให้น้ำเสียระบายออกได้ทัน ซึ่งถ้าเปรียบคือเครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นในเรื่องอายุการใช้งานท่อสแตนเลสที่ราคาแพงกว่าท่อเหล็กนั้นถือว่าคุ้มค่า เพราะสามารถอยู่กับรถได้อีกนาน
แต่ในกรณีเรื่องความแรงรถนั้นจะเห็นผลได้เฉพาะรถที่มีมีเครื่องกำลังสูงหรือรถที่เปลี่ยนเครื่องแรงๆมาเท่านั้น ส่วนรถเครื่องเดิมที่กำลังไม่สูงนั้นแทบไม่รู้สึกถึงความต่างเลย