แผนกบริการตัวถังและสี
แจ้งแคลมออนไลน์

รู้จักกับแผนกตัวถังและสี

เรามีศูนย์บริการตัวถังและสี ทั้งหมด 4 แห่ง สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ สาขาบางบัวทอง สาขาปากเกร็ด และสาขาราชพฤกษ์ พร้อมทีมงานมากด้วยประสบการณ์ และผ่านการอบรมมาตรฐานจากโตโยต้า ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพสูง และได้คุณภาพ นอกจากนั้นยังได้ใช้สีและระบบการพ่นสีมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผู้ผลิต ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณภาพหลังการซ่อมจะคืนสภาพรถคุณดุจรถออกใหม่

ประเมินงานซ่อมแม่นยำ

ด้วยระบบแท็บเล็ต (SMART BP)
และคอมพิวเตอร์ (TOPSERV)

ใช้สีสูตรน้ำ

มาตรฐานโรงงานผลิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบคุณภาพ

ให้คุณมั่นใจในคุณภาพงานซ่อม
ได้ทุกขั้นตอน

เทคโนโลยีทันสมัย

คืนสภาพรถด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ช่างเชี่ยวชาญ

จบหลักสูตรการอบรมจากโตโยต้า รับรอง
ความสามารถด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ห้องพ่นและอบสีมาตรฐาน

ป้องกันฝุ่น ช่วยควบคุมงานพ่นและ
อบสีให้ได้คุณภาพ

มั่นใจอะไหล่แท้

มีคุณภาพและความทนทานสูง

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตน รวมถึงผลกระทบอื่นๆ จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน

รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
  อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
  อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ

สาขาที่ให้บริการทั้ง 8 สาขา