Tel: 1114 E-Mail: isd@toyotanont.com
สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่) Urgent
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office คล่อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการประสานงาน แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
พนักงานขายรถยนต์ยูสคาร์ Urgent
รายละเอียด : ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง และทักษะด้านงานขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมโดยครูฝึกระดับประเทศ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานขายรถยนต์มือสอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 6 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 6 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ช่างยนต์ Urgent
รายละเอียด : -การซ่อมบำรุง การรักษาเครื่องยนต์ -ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาเครื่องยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ปวช.-ปวส.ช่างยนต์
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป 
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ผ่านงานด้านศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมมาตรฐานช่างชั้นต้นของศูนย์บริการ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
รับสมัคร 7 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 7 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี (ประเมินราคา) Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี ด้านประกันภัยรถยนต์ งานเคลมประกัน
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์หรือศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ผู้บริหารงานบริการ (รับรถ) Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับ รับรถ ลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้เบื้องต้นในงานซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประเมินราคาซ่อมรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์หรือศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
พนักงานขายรถยนต์ Urgent
รายละเอียด : ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง และทักษะด้านงานขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมโดยครูฝึกระดับประเทศ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) Urgent
รายละเอียด : -ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website -จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่านSocial Media ทุกช่องทาง -ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ -ติดตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

สามารถใช้ digital marketing channel ในรูปแบบต่างๆได้ดี

มีประสบการณ์ในการขายสินค้าใน social media /website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
พนักงานเคาน์เตอร์อะไหล่ Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับลูกค้าติดต่อสั่งอะไหล่ ชิ้นส่วนอะไหล่ จัดจ่ายอะไหล่ในศูนย์บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) Urgent
รายละเอียด : ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website, จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่านSocial Media ทุกช่องทาง , ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ , ติดตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถใช้ digital marketing channel ในรูปแบบต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าใน social media /website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานก่อสร้าง) Urgent
รายละเอียด : ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง, ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา, ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร, มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ,ธุรการประสานงานโครงการก่อสร้าง 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง ,เบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562