Tel: 1114 E-Mail: isd@toyotanont.com
สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office คล่อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการประสานงาน แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายรถยนต์ยูสคาร์ Urgent
รายละเอียด : ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง และทักษะด้านงานขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมโดยครูฝึกระดับประเทศ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานขายรถยนต์มือสอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 6 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 6 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป Urgent
รายละเอียด : ตรวจสอบบัญชี, บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ, จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 1-3 ปี 
 • มีความรู้ด้านภาษี (มูลค่าเพิ่ม/หัก ณ ที่จ่าย) ลงบันทึกบัญชี/กระทบยอดได้
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ช่างยนต์ (สาขาราชพฤกษ์) Urgent
รายละเอียด : ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง ตรวจเช็คระยะการใช้งาน เปลี่ยนโซ๊ค เบรค คลัตช์ เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ปวช.-ปวส.ช่างยนต์
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป 
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ผ่านงานด้านศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมมาตรฐานช่างชั้นต้นของศูนย์บริการ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาราชพฤกษ์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาราชพฤกษ์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี (SA รับรถ) Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี ด้านประกันภัยรถยนต์ งานเคลมประกัน
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์หรือศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหารงานบริการ (รับรถ, ส่งมอบ, เคาน์เตอร์) สาขารัตนาธิเบศร์ Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้เบื้องต้นในงานซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประเมินราคาซ่อมรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์หรือศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหารงานบริการ (รับรถ, ส่งมอบ, เคาน์เตอร์) สาขาแจ้งวัฒนะ Urgent
รายละเอียด : ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อม, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้เบื้องต้นในงานซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประเมินราคาซ่อมรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์หรือศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการเจรจา บุคลิกภาพดี
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาแจ้งวัฒนะ
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาแจ้งวัฒนะ
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ช่างยนต์ (สำนักงานใหญ่) Urgent
รายละเอียด : ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง ตรวจเช็คระยะการใช้งาน เปลี่ยนโซ๊ค เบรค คลัตช์ เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ปวช.-ปวส.ช่างยนต์
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป 
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ผ่านงานด้านศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมมาตรฐานช่างชั้นต้นของศูนย์บริการ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
ช่างยนต์ (สาขาแจ้งวัฒนะ) Urgent
รายละเอียด : ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง ตรวจเช็คระยะการใช้งาน เปลี่ยนโซ๊ค เบรค คลัตช์ เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ปวช.-ปวส.ช่างยนต์
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป 
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ผ่านงานด้านศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมมาตรฐานช่างชั้นต้นของศูนย์บริการ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาแจ้งวัฒนะ
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 5 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาแจ้งวัฒนะ
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายรถยนต์ (สาขาบางบัวทอง) Urgent
รายละเอียด : ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง และทักษะด้านงานขาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกอบรมโดยครูฝึกระดับประเทศ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางบัวทอง
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
สมัครงาน
รับสมัคร 3 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางบัวทอง
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561