กรุณาประเมินความพึงพอใจหลังการเข้ารับบริการ หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.020979555 กด 55 หรือโทร.1114

ช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการแนะนำติชม เพื่อให้เราได้รับรู้ข้อบกพร่องและปรับปรุงเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการต่างๆ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง (โปรดระบุคำแนะนำ)
ตรงเวลา
ไม่ตรงเวลา
ไม่ตรงเวลา เนื่องจากมีงานซ่อมเพิ่มเติม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม (โปรดระบุคำแนะนำ)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง (โปรดระบุคำแนะนำ)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง (โปรดระบุคำแนะนำ)
ครบถ้วน
ไม่ครบ/พบปัญหาหลังการใช้งาน (โปรดระบุคำแนะนำ)

รูปภาพ
"รูปภาพ" ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB