สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (ขายออนไลน์) Urgent
รายละเอียด : 1.ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website 2.จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่านSocial Media ทุกช่องทาง 3.ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ 4.การติดตามลุกค้าเพื่อปิดยอดขาย 5.รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Digital marketing channel ในรูปแบบต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าใน Social media /website 1-2 ปี (ด้านงานขายรถยนต์,ขายอสังหาฯ,ธุรกิจค้าปลีก) หรือมีประสบการ์ด้านประสานงานขาย (Sale-Coordinator) หากมีประสบการณ์ขายรถยนต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีทักษะในการเจรจา,ทักษะในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม
 • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  1192
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
โฟร์แมน(งานอาคารสถานที่) Urgent
รายละเอียด : -ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ,ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน หรือ อาคารที่พักอาศัย อย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ช่างอาคารสูง คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการ์ด้านงานก่อสร้าง งานสี งานปูน และงานตกแต่งภายใน

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  484
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
พนักงานเขียนแบบ AutoCad Urgent
รายละเอียด : มีความเข้าใจในรายละเอียดการเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ -สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน -จัดทำแบบ Asbuilt ของศูนย์บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-มีความสามารถเขียนแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรม,วิศวกรรม
-ใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆได้
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  540
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร Urgent
รายละเอียด : •บำรุงรักษา และติดตามงานซ่อมแซมอาคาร •แก้ไขปัญหางานซ่อมภายในอาคาร •สำรวจหน้างาน หาสาเหตุ,แนวทางแก้ไขปัญหางานซ่อมสร้าง จัดทำเอกสารรายการซ่อม สรุปรายการวัสดุ ควบคุมงานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานคุมงาน หรืองานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานด้านงานซ่อมบำรุง เช่น งานเชื่อมโลหะ, งานสี, งานไม้ และงานปูน เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint) และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถโปรแกรม AUTO CAD อ่านแบบ และเขียนแบบสร้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  1347
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานก่อสร้าง) Urgent
รายละเอียด : ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง, ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา, ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร, มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ,ธุรการประสานงานโครงการก่อสร้าง 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง ,เบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  1025
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
แม่บ้าน Urgent
รายละเอียด : ทำความสะอาดภายในสำนักงานและโชว์รูม, สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศหญิง /อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำความสะอาด และสามารถใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความเป็นระเบียบ สะอาด ซื่อสัตย์
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  2258
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
บาริสต้า(อเมซอน) Urgent
รายละเอียด : 1.ทำเครื่องดื่ม นำเสนอแนะนำเมนูต่างๆแก่ลูกค้า 2.ปฎิบัติงานแคชเชียร์ บริหารสต๊อกสินค้า และดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย หญิง อายุ18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
- มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดจะจัดสลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์
- หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  2035
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่จัดส่งอะไหล่ Urgent
รายละเอียด : ขับรถจัดส่งอะไหล่
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-วุฒิ ม.6ขึ้นไป หรือมีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์
-มีประสบการณ์และรู้ด้านชิ้นส่่วนอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความชำนาญด้านการขับรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ
-มีประสบการณืด้านการขับรถมากกว่า 1 ปี

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
สมัครงาน
  1112
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566