สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
พนักงานห้องเครื่องมือ Urgent
รายละเอียด : ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมเบิก-จ่าย เป็นระบบและมาตรฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • อายุ 25 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ทำงาน เช่น ร้านยาง เจียร์จานเบรค 
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สมัครงาน
  1301
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารอาคารและสถานที่(งานซ่อมบำรุง) Urgent
รายละเอียด : -ระบบ Facility ดูแลและออกแบบแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบสื่อสาร พร้อมวางแผนการซ่อมแซมเมื่อชำรุดหรือเสียหายโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานฝ่ายอื่น -ระบบสาธารณูปโภค / Utility ดูแลซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า รวมถึง ไฟฟ้าฉุกเฉิน , ไฟสำรอง น้ำประปา น้ำสะอาด ระบบอัดลม ระบบบำบัดน้ำเสียและซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย รวมถึงวางแผนการซ่อมบำรุงตามรอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 2. เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 4. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 7 ปี
 5. สามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีความชำนาญ ได้แก่ Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ,โปรแกรม AutoCAD และอื่นๆ
 6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณได้
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สมัครงาน
  345
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
หัวหน้างานบัญชี Urgent
รายละเอียด : - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชี มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชีและภาษี - ดูแลการปิดงบบัญชี งบการเงินของบริษัทและสามารถกระทบยอดคงเหลือบัญชีได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. เพศชาย /หญิง อายุ 28 – 35 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชี มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชีและภาษี ได้
 4. สามารถปิดงบบัญชี งบการเงินของบริษัทและสามารถ กระทบยอดคงเหลือบัญชีได้ อย่างถูกต้อง
 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
 6. ความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สมัครงาน
  13
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
แม่บ้าน Urgent
รายละเอียด : ทำความสะอาดภายในสำนักงานและโชว์รูม, สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศหญิง /อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำความสะอาด และสามารถใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความเป็นระเบียบ สะอาด ซื่อสัตย์
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สมัครงาน
  1679
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
บาริสต้า(อเมซอน) Urgent
รายละเอียด : 1.ทำเครื่องดื่ม นำเสนอแนะนำเมนูต่างๆแก่ลูกค้า 2.ปฎิบัติงานแคชเชียร์ บริหารสต๊อกสินค้า และดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย หญิง อายุ18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
- มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดจะจัดสลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์
- หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สมัครงาน
  1271
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565