สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
แม่บ้าน Urgent
รายละเอียด : ทำความสะอาดภายในสำนักงานและโชว์รูม, สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง /อายุ 25-45 ปี
  • มีประสบการณ์ทำความสะอาด และสามารถใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีความเป็นระเบียบ สะอาด ซื่อสัตย์
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สมัครงาน
  995
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วิศวกรก่อสร้าง (สัญญาจ้าง) Urgent
รายละเอียด : - วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการก่อสร้าง สำรวจอุปสรรคในการก่อสร้างในโครงการ เตรียมวัสดุส่งทดสอบเพื่ออนุมัติก่อนใช้งาน ตรวจสอบงานสำรวจในโครงการ - ติดตามงานShop Drawing ตรวจเช็กปริมาณงานของผู้รับเหมาและตรวจเช็กปริมาณงานของบริษัทฯ สรุปปริมาณงานและผลงานประจำสัปดาห์และเดือน - ประสานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา - แก้ไขปัญหาหน้างาน พร้อมจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโยธา /ก่อสร้าง
-มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึันไป (ด้านงานอาคารสูง หมู่บ้าน โชว์รูม โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี
-สามารถเขียนแบบ อ่านแบบก่อสร้างได้
-มีความสามารถในการคุมงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สมัครงาน
  102
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
บาริสต้า(อเมซอน) Urgent
รายละเอียด : 1.ทำเครื่องดื่ม นำเสนอแนะนำเมนูต่างๆแก่ลูกค้า 2.ปฎิบัติงานแคชเชียร์ บริหารสต๊อกสินค้า และดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย หญิง อายุ18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
- มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดจะจัดสลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์
- หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สมัครงาน
  565
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย (บริการตัวถังและสี) Urgent
รายละเอียด : มีประสบการณ์ด้านเคลมประกันภัยรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านเคลมประกันภัยรถยนต์ 1-2 ปีขึ้นไป(หากมีประสบการณ์ศูนย์บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉงคล่องตัว มีความอดทนสูง
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สมัครงาน
  115
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง
รายละเอียด : -รับผิดชอบดูแลงานด้านการสรรหาและว่าจ้างบุคคลเข้าทำงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่ง -วางแผน วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการสรรหาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 5 ปี ในระดับหัวหน้างาน
- บุคลิกลักษณะเป็นผู้ใหญ่ มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส อัธยาศัยดี มีทักษะในการพูด เจรจาต่อรอง
- มีทักษะในการสัมภาษณ์หาความจริง และวิเคราะห์คนได้ถูกต้อง
- สามารถ สรุปงานได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอผลงานได้
- สามารถใช้สูตรคำนวณ Ms Excel ได้ดี , Vlookup ได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สมัครงาน
  219
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564