สมัครงานกับโตโยต้า นนทบุรี
โฟร์แมนก่อสร้าง Urgent
รายละเอียด : - วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการก่อสร้าง สำรวจอุปสรรคในการก่อสร้างในโครงการ เตรียมวัสดุส่งทดสอบเพื่ออนุมัติก่อนใช้งาน ตรวจสอบงานสำรวจในโครงการ - ติดตามงานShop Drawing ตรวจเช็กปริมาณงานของผู้รับเหมาและตรวจเช็กปริมาณงานของบริษัทฯ สรุปปริมาณงานและผลงานประจำสัปดาห์และเดือน - ประสานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา - แก้ไขปัญหาหน้างาน พร้อมจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา /ก่อสร้าง
-มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึันไป (ด้านงานอาคารสูง หมู่บ้าน โชว์รูม โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี
-สามารถเขียนแบบ อ่านแบบก่อสร้างได้
-มีความสามารถในการคุมงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  1249
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
โฟร์แมน(งานอาคารสถานที่) Urgent
รายละเอียด : -ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ,ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน หรือ อาคารที่พักอาศัย อย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ช่างอาคารสูง คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการ์ด้านงานก่อสร้าง งานสี งานปูน และงานตกแต่งภายใน

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  263
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สำนักงานใหญ่) Urgent
รายละเอียด : 1. ประสานงานงานขาย 2. การจองรถและจัดรถให้กับพนักงานขายที่โทรฯเข้ามาจอง และสอบถามข้อมูลของรถใหม่ 3. สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป(หากมีประสบการณ์ศูนย์บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
-มีความละเอียดรอบคอบในงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉงคล่องตัว มีความอดทนสูง
-สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  648
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
พนักงานเขียนแบบ AutoCad Urgent
รายละเอียด : มีความเข้าใจในรายละเอียดการเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ -สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน -จัดทำแบบ Asbuilt ของศูนย์บริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-มีความสามารถเขียนแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรม,วิศวกรรม
-ใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆได้
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  259
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) Urgent
รายละเอียด : 1. รับผิดชอบดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. ร่วมจัดทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงาน 3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบรับรองผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
4. มีประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยวิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 14001 , 5 ส. 
6. มีบุคลิกการเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  253
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานรักษาความปลอดภัย) Urgent
รายละเอียด : 1.งานเอกสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ควบคุมรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯและลูกค้า 4.ควบคุมและตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV 5.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านงานการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
- สามารถใช้งานและตรวจสอบ กล้องวงจรปิดได้
- สามารสรุปเอกสารและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้โปรแกรม MS office word ,excel ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาและประสานงาน และไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
- ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และ เกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  1036
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
บาริสต้า(อเมซอน) Urgent
รายละเอียด : 1.ทำเครื่องดื่ม นำเสนอแนะนำเมนูต่างๆแก่ลูกค้า 2.ปฎิบัติงานแคชเชียร์ บริหารสต๊อกสินค้า และดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย หญิง อายุ18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
- มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยวันหยุดจะจัดสลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์
- หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  1740
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาบางใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบรถใหม่ Urgent
รายละเอียด : 1.ตรวจรับรถยนต์ใหม่ 2.เตรียมรถยนต์ใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ หรือศูนย์บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  224
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Urgent
รายละเอียด : ด้านการวางบิล / รับชำระหนี้ ออกใบเสร็จ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. อายุ 22-35 ปี
 2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา บัญชี /การเงิน
 3. มีประสบการณ์ด้านการวางบิล / รับชำระหนี้ ออกใบเสร็จ หรือถ้ามีประสบการณ์การเงินในอู่ซ่อมตัวถังและสี หรือ ศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS office word ,excel ได้ดี
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาติดตามหนี้
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  68
รับสมัคร 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานราชการ) Urgent
รายละเอียด : เอกสารซองประมูลงานราชการ,ประสานงานในการส่งมอบรถลูกค้า,ขับรถและประสานงานหน่วยงานราชการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.office ได้เป็นอย่างดี
-ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้ /และมีใบขับขีรถยนต์
-มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร,และประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ครั้งคราว

รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
สมัครงาน
  558
รับสมัคร 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566