ปิดช่องจราจร เพื่อซ่อมสะพานพระราม 5 มิถุนายนนี้

18 พฤศจิกายน 2561   829

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ทช.มีแผนปิดการจราจรบนสะพานพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างถนนนครอินทร์กับถนนพิบูลย์สงคราม เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัวของสะพาน พร้อมแก้ไขเสาตอม่อกลับคืนตำแหน่ง

เนื่องการตรวจสอบสะพานตามแผนงานที่ทำเป็นประจำทุกปี พบว่า ฐานรองรับสะพานขยับตัวออกจากตำแหน่งเดิม จึงต้องมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาด้วยการยกสะพานขึ้น เพื่อขยับฐานรองรับสะพานดังกล่าวให้เข้าที่ จำเป็นต้องปิดการจราจร ระหว่างที่มีการดำเนินการ โดยจะทำเฉพาะช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 24.00-02.00 น. เป็นบางวันครั้งละ 30 – 60 นาที เฉพาะขาเข้าหรือขาออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. – 23 ส.ค.นี้

สำหรับรายละเอียดของการปิดการจราจรในแต่ละวัน จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์หลังจากที่มีการหารือกับตำรวจจราจรในพื้นที่ในระยะใกล้ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทาง

อย่างไรก็ตามการซ่อมสะพานพระราม 5 ครั้งนี้ เป็นการซ่อมบำรุงสะพานตามตารางระยะเวลาการใช้งาน โดยสะพานแห่งนี้เปิดใช้งานมา 10 ปี แล้วพร้อมๆ กับถนนนครอินทร์ ซึ่งแต่ละปีจะมีการตรวจสภาพและบำรุงเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ข่าวจาก dailynews.co.th