ระยะสึกหรอของรถ

19 มิถุนายน 2564   321

การสึกหรอที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ โดยแบ่งได้เป็น 3 ช่วง

  1. ช่วงรันอินหรือช่วงเครื่องยนต์ใหม่ เป็นระยะที่สึกหรอมากที่สุด เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆปรับตัวเข้าหากัน การใช้รถช่วงนี้จะมีผลกับอายุการใช้งานรถมากที่สุด
  2. ช่วงที่ชิ้นส่วนปรับตัวแล้ว เป็นช่วงที่ผ่านรันอินมาแล้ว ชิ้นส่วนสึกหรอน้อยมาก การใช้รถต้องพยายามรักษาช่วงนี้เอาไว้ให้นานที่สุด เพราะหมดจากช่วงนี้ไป เครื่องยนต์จะเสื่อมสภาพลงไปมาก
  3. ช่วงที่ชิ้นส่วนต่างๆ สึกหรออย่างรวดเร็ว เป็นช่วงสุดท้ายของเครื่องยนต์ การดูแลรักษาในช่วงนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก

จากเนื้อหาข้างบนจะเห็นว่า อายุของรถจะยาวนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ระยะที่ 1 และ 2