Run IN - ระยะรันอิน

22 มิถุนายน 2564   813

เพื่อให้รถใหม่ของท่าน สามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ โตโยต้านนทบุรี มีข้อปฎิบัติดังนี้

  1. พยายามสตาร์ทให้ติดในครั้งเดียว และเมื่อเครื่องติดเแล้วไม่ควรเหยียบคันเร่งทันทีทันใดและห้ามเบิ้ลเครื่องเด็ดขาด
  2. ไม่ควรขับรถความเร็วสูงเกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  3. ในรถเกียร์ธรรมดา ควรเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วรอบเครื่องยนต์
  4. รถเกียร์อัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการใช้คิกดาวน์
  5. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องหนัก เช่น บรรทุกของหนัก ลากจูงรถคันอื่น หรือขับรถระยะทางไกลโดยไม่พักเครื่อง
  6. อย่าใช้เบรกอย่างรุนแรง
  7. ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นเวลานาน ไม่ว่าความเร็วต่ำหรือความเร็วสูง
  8. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง น้ำมันเกียร์ เร็วกว่าปกติ เพราะในช่วงรันอิน เศษโลหะจากการเสียดสีจะมีมาก

เพียงเท่านี้ รถใหม่ของท่านก็พร้อมที่จะอยู่กับท่านไปอีกนาน

*ระยะรันอินคือระยะ 1,000 ไมล์แรก หรือ 1,600 กิโลเมตรแรกของการใช้รถ