หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

20 มิถุนายน 2564   376

น้ำมันเครื่องหัวใจหลักของเครื่องยนต์ ที่เราควรใส่ใจทั้งตรวจเช็ค การที่เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถและสภาพการใช้งาน มีผลช่วยให้ยึดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย ตอนนี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ โดยชิ้นส่วนเหล่านั้นจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับฟิลม์น้ำมัน ซึ่งแทรกตัวระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ เช่นช่องว่างระหว่างแบริ่งกับเพลา

สาเหตุที่น้ำมันเครื่องสกปรก

ฝุ่นละออง ฝาเติมน้ำมันเครื่องปิดไม่แน่น ก้านวัดน้ำมันเครื่องใส่ไม่เข้าที่ ทำให้ฝุ่นละอองเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องได้ รวมถึงไส้กรองอากาศเสื่อมสภาพ