หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง สินค้าที่ควรหลีกเลี่ยง

16 พฤศจิกายน 2561   1067

หลายท่านอาจเคยเห็นหัวเชื้อน้ำมันเคร่องวางขายตามร้านน้ำมันเครื่องหรือปั้มน้ำมันต่างๆ ที่โฆษณาว่า "ให้รถแรงขึ้น ประหยัดน้ำมัน ถนอมเครื่องยนต์ ฯลฯ" ในความจริงหัวเชื้อน้ำมันเครื่องจะทำให้รถแรงขึ้นในระยะแรกเท่านั้น แต่จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายในเวลาต่อมา

เนื่องจาก เมื่อท่านใส่หัวเชื้อน้ำมันเครื่องลงไปในเครื่องยนต์แล้ว หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจะไปเคลือบกระบอกสูบ ลูกสูบและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ช่วงแรกความฝืดของเครื่องยนต์จะลดลง การสูญเสียกำลังจากความฝืดก็น้อยลง จึงรู้สึกว่ารถแรงขึ้น

แต่สารเหล่านี้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นคราบตะกอนเกาะตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะไปติดขัดส่วนต่างๆ และตะกอนนี้จะไปขัดขวางไม่ให้น้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะสึกหรออย่างมากและพังในที่สุด

และไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเพื่อให้รถแรงขึ้น เพียงแค่ท่านใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณภาพและเปลี่ยนถ่ายตามระยะก็เพียงพอ