เลิกเข้าใจผิดๆ เครื่องยนต์สภาพดี น้ำในหม้อน้ำจะไม่มียุบ

23 พฤศจิกายน 2561   3763

เลิกเข้าใจผิดๆ เครื่องยนต์สภาพดี น้ำในหม้อน้ำจะไม่มียุบ

เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันหลายคน การยุบของน้ำในหม้อน้ำนั้น ไม่ว่าเครื่องยนต์จะสภาพดีหรือไม่ก็ตามน้ำสามารถยุบได้เพราะ ฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพ ทำให้ระดับแรงดันภายในหม้อน้ำลดลง ปกติแล้วฝาหม้อน้ำ จะมีการเผยอให้น้ำไหลไปหม้อพักเก็บน้ำและ เปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดสูญญากาศดูดน้ำมาจากหม้อพักน้ำเมื่อเครื่องยนต์และน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิลดลง

พอฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพกลับกลายเป็นว่าจะเปิดให้น้ำไหลไปในเวลาร้อน แต่ดันไม่เปิดให้ย้อนกลับในเวลาเย็น เลยทำให้ปริมาณน้ำจึงยุบขาดไปบ้าง หรือเกิด ท่อทางเดินของน้ำระหว่างการไหล มีการรั่ว จึงทำให้สูญหายยุบตัวไปได้

ดังนั้นการยุบตัวหรือไม่ยุบของน้ำไม่ใช่เครื่องชี้เสมอไปว่ารถยนต์สมบูรณ์หรือไม่ เราควรที่ตรวจดูน้ำในหม้อพักน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และดูเติมน้ำก็ควรเติมให้ตรงกับขีดบอกปริมาตร อย่าเติมให้มากกว่าที่กำหนด อาจทำให้ผาของหม้อพักน้ำถูกแรงดันฉีกขาดเสียหาย

ที่มา : หนังสือรู้เรื่องรถกับพัฒนเดช