หน้าที่ของฝาหม้อน้ำ

23 พฤศจิกายน 2561   2078

หน้าที่ของฝาหม้อน้ำ
ฝาหม้อนั้นมีหน้าสำคัญอยู่ไม่น้อยคือควบคุมแรงดันภายในหม้อน้ำ ถ้าฝาหม้อเกิดพังเสียหาย เช่น ยางทนความร้อนหมดอายุ ฉีกขาด จะทำให้การควบคุมแรงดันผิดปกติไปส่งผลให้เกิดอาการน้ำในระบบหล่อเย็น ขัดข้อง และจนทำให้รถมีปัญหาความร้อนขึ้นในที่สุด และพาเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหม้อน้ำนั้นมีปัญหาไปแก้ปัญหาผิดวิธีแถมไม่หาย

การเลือกฝาหม้อน้ำ
ทางเลือกที่ดีฝาหม้อน้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จะเบิกจากศูนย์บริการได้สะดวกดี ราคาก็ไม่ได้แพงและตามสเปคพื้นฐานที่สุด

  • อย่าเสี่ยงกับการใช้ฝาหม้อน้ำเทียมงานไม่ละเอียดมีปัญหาภายหลัง
  • เลือกใช้ฝาหม้อน้ำ ที่มีค่าแรงดันเท่าสัมพันธ์กับฝาหม้อน้ำเดิมที่โดยบนฝาหม้อน้ำจะมีตัวเลข 0.9 บาร์ 1.1 บาร์

*ทุกๆ8หมื่นกิโลควรเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ เพราะว่ายางทนความร้อนและสปริงแรงดันเริ่มเสื่อมสภาพ

ขอบคุณขู้อมูลอ้างอิงจาก รู้ก่อนเหยียบ ช่างเอก http://www.dailynews.co.th/article/383421