วิธีรักษาเพิ่มอายุการใช้งานผ้าเบรก

23 พฤศจิกายน 2561   441

วิธีรักษาเพิ่มอายุการใช้งานผ้าเบรก

  • ควรเติมลมยางให้อยู่ในระดับที่กำหนด
  • ตรวจเช็คผ้าเบรกและระบบเบรกทุกๆ 3 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร
  • เปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกๆ 1 ปีหรือ 40,000 กิโลเมตร
  • ควบคุมรักษาระดับความเร็วในการขับขี่ รวมถึงระยะเบรก และหลีกเลี่ยงการเบรกด้วยความรุนแรง จะทำให้ผ้าเบรกสึกเร็ว

*เราควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ตามกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการเบรกหยุดรถ ช่วยยืดอายุการใช้งานของจานเบรก และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์

*หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่จะมีระยะแรก ช่วง 200 ก.ม. ไม่ควรเบรกรุนแรงเพราะจะทำให้ผ้าเบรกและจานเบรกเป็นรอย เวลาเบรกมีเสียงดัง จึงควรขับและใช้เบรกอย่างนิ่มนวลไปก่อนจนกว่าจะพ้นระยะ เพื่อให้ผ้าเบรกเข้าที่เข้าทางเสียก่อน