การป้องกันรถโอเวอร์ฮีท

23 พฤศจิกายน 2561   554

การป้องกันรถโอเวอร์ฮีท

ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำอย่างสม่ำเสมอ กรณีรถใหม่ เช็ค สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รถที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ควรตรวจสอบ 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ หมั่นเติมน้ำสะอาด และควรถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทุก 4 - 6 เดือน

อาการของ เครื่องยนต์ร้อนจัด เราสามารถเช็คได้ โดยปกติจะอยู่ระหว่างตัว C และ H หรือ 85 - 90 องศาเซลเซียส ถ้าเข็มวัดอุณหภูมิเคลื่อนมาอยู่ใกล้ตัวเท่าไร H แสดงว่าเครื่องยนต์ร้อนจัด ให้รีบปิดแอร์เพื่อลดการทำงานเครื่องยนต์ และนำรถจอดเข้าข้างทาง ที่ปลอดภัยในทันที และรีบเปิดฝากระโปรงรถ เพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่อง

**สังเกตุถ้าไอน้ำพุ่งขึ้นมา จากฝากระโปรงรถ ควรรอจนความร้อนของเครื่องยนต์ลดลง แล้วจึงค่อยเปิดฝากระโปรงรถ และไม่เปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เพราะไอน้ำอาจพุ่งขึ้น ออกทำให้เราบาดเจ็บได้ และห้ามราดน้ำที่เครื่องยนต์ จะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย

และถ้ารู้ว่าหม้อน้ำรถเกิดมีปัญหาแล้วควรรีบหาทางซ่อมและแก้ไขจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆอีก