สายท่อหม้อน้ำแฟบ ตอนเครื่องเย็น แต่ไม่แฟบตอนเครื่องร้อนเกิดจากอะไร

22 มิถุนายน 2564   2096

สายท่อหม้อน้ำแฟบ ตอนเครื่องเย็น แต่ไม่แฟบตอนเครื่องร้อนเกิดจากอะไร

น้ำในหม้อน้ำ แม้จะใส่น้ำยาหม้อน้ำก็ตาม น้ำจะต้องมีการยืดตัวขยายตัว คืออากาศเย็น

น้ำจะยุบตัวและเมื่อร้อนท่อน้ำก็จะคืนตัวเพราะ ถ้าน้ำมีความร้อนก็จะขยายตัว เพิ่มขึ้น ในเหตุผล เวลาเครื่องเย็นท่อน้ำแฟบไม่ได้เกิดจากมีรอยรั่วแบบที่เข้าใจผิดของบางคน แต่ถ้ารั่วอากาศจะเข้าได้ทำให้ท่อน้ำจะไม่แฟบ ตัวที่มีปัญหาคือฝาหม้อน้ำที่ทำหน้าที่รับแรงดันเวลาน้ำขยายตัว ถ้าแรงดันเกินก็จะผลักน้ำออกไปเก็บไว้ที่หม้อพักน้ำ ถ้าน้ำหดตัววาล์วที่ฝาหม้อน้ำก็จะเปิด ทำให้น้ำถูกดูดกลับคืนมายังหม้อน้ำ

เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหดตัว เมื่อเครื่องเย็น แล้วท่อน้ำแฟบก็ต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำและเปลี่ยนท่อน้ำใหม่ เพราะท่อน้ำเมื่อใช้มานานๆ ก็จะทำให้ยางนิ่มเลยส่งผลให้ท่อแฟบ

ขอบคุณข้อมูลและที่มาจาก 54niwat.com