เราควรต้องเติมน้ำมันในช่วงเช้าถึงจะคุ้มจริงไหม

23 พฤศจิกายน 2561   913

เราควรต้องเติมน้ำมันในช่วงเช้าถึงจะคุ้มจริงไหม

เนื่องจากประเทศเราไม่ได้มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆ ในช่วงกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนบางประเทศที่กลางวันกลางคืนต่างกันมาก ดังนั้นจึงมีส่วนค่าแตกต่างกันน้อยมาก อาจแตกต่างเพียงประมาณ 1 ถึง 2 cc (1 cc = 1,000 มิลลิลิตร)

ถ้าถ้าจะคุ้มกันจริงๆต้องระดับรถขนส่งน้ำมัน ที่บรรจุน้ำมันได้กว่าครึ่งแสนลิตร ถึงจะเห็นปริมาณที่แตกต่างมากกว่า และเอาเข้าจริงๆแล้วที่ถังน้ำมันที่วางใต้ดิน จะให้ปริมาณที่ไม่เท่ากัน เรื่องนี้กฎหมายควบคุมชัดเจนว่า ถังที่วางอยู่ใต้ดินต้องลึกประมาณ 1 ถึง 1.5 ต้องมีการรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละครั้ง ดังนั้นดังนั้นที่เราเติมตามปั้มน้ำมันต่างๆแทบจะไม่ต่างเลย

ขอบคุณข้อมูลและที่มาจาก http://autoinfo.co.th/YCr50