ที่ฉีดปัดน้ำฝนตันแก้ไขอย่างไร

23 พฤศจิกายน 2561   18401

ที่ฉีดปัดน้ำฝนตันแก้ไขอย่างไร

น้ำที่ปัดน้ำฝนไม่น้ำฉีดไม่ออก เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

  • หัวฉีดตัน เกิดจากตะกอน หรือสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำ เข้าไปสะสมอุดอยู่รูหัวฉีด จนน้ำไม่สามารถรอดออกมาได้ สามารถแก้ไขโดยใช้เข็มเย็บผ้า ทิ่ม บริเวณรูหัวฉีดจนตะกอนที่อุดหลุดไป
  • ท่อส่งน้ำแตก อาจเกิดจากสายท่อทางเดินน้ำ พับงอ การตรวจสอบสามารถไล่ดูได้ตามท่อ ตั้งแต่ถังเก็บน้ำไปจนถึงบริเวณหัวฉีดน้ำ – ถังพักน้ำรั่ว เกิดจากการเสื่อมสภาพของถังบรรจุน้ำ ในกรณีที่รถมันหลาย10ปีมากๆ ถ้าเนื้อพลาสติก ถ้าเริ่มแตกร้าวแล้ว ให้หาอันใหม่เตรียมได้เลย
  • มอเตอร์เสียดันน้ำเสีย ที่ทำให้น้ำไม่ไหล สามารถตรวจสอบได้โดยการฟังเสียง วี้ดๆ จากมอเตอร์ ทั้งที่เช็คตรงอื่นแล้วปกติ ก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

ข้อควรรู้เกียวกับระบบฉีดล้างกระจก

  • ถ้าภายในถังพักน้ำ ไม่มีน้ำล้างกระจกอยู่หรือมีน้อย อย่าเปิดสวิทซ์ฉีดน้ำล้างกระจก เพราะจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักที่ความเร็วรอบสูง และทำให้มอเตอร์ไหม้หรือเสื่อมสภาพได้
  • อย่ากดฉีดน้ำล้างกระจกติดต่อกันแช่นานกว่า 20 วินาที เพื่อเถนอมมอเตอร์ ป้องการมอเตอร์ทำงานหนัก
  • ในกรณีที่น้ำฉีดกระจกหมดถังพักน้ำ ไม่ควรใช้ที่ปัดน้ำฝน เพราะจะทำให้กระจกหน้ามีรอยขีดข่วนได้
  • ไม่ควรใช้ผงซักฟอกเติมในถังพักน้ำล้างกระจก เพราะจะทำให้อุดตัน ควรใช้น้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำดื่มได้ดีที่เพราะจะได้ไม่เกิดการตกตะกอน

ขอบคุณข้อมูลและทีึ่มาจาก : http://autoinfo.co.th/AamNV