การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเอง

16 พฤศจิกายน 2561   4025

วันนี้โตโยต้านนทบุรี จะมาอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ซึ่งไม่ยากเกินไปถ้าท่านมีเครื่องมือและคิดจะทำ

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง มีขั้นตอนดังนี้

 1. จอดรถบนพื้นราบ ติดเครื่องประมาณ 5 นาที แล้วดับเครื่อง (น้ำมันเครื่องจะร้อน ทำให้ถ่ายออกได้หมด)
 2. เปิดฝาน้ำมันเครื่อง
 3. นำภาชนะมารองใต้ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง
 4. ใช้ประแจคลายปลั๊กน้ำมันเครื่อง ปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลออกมาจนหมด (น้ำมันเครื่องที่ออกจะร้อนมาก ระวังลวกถูก)
 5. ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องออก อาจใช้ประแจสำหรับถอดไส้กรองโดยเฉพาะก็ได้
 6. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณผิวหน้าแท่นเครื่อง
 7. นำน้ำมันเครื่องหรือจาระบีทาบนซีลยางของไส้กรองอันใหม่
 8. ขันไส้กรองอันใหม่ด้วยมือ ให้แน่น แต่อย่าให้แน่นเกินไปเพราะซีลยางจะขาด ทำให้น้ำมันเครื่องรั่วซึมได้
 9. ขันปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่องกลับ แต่อย่าให้แน่นเกินไป จะทำให้เกลียวรูดได้
 10. เติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไป ให้ถึงระดับสูงสุดบนก้านวัดน้ำมันเครื่อง
 11. ติดเครื่องตรวจดูรอยรั่วซึมของปลั๊กถ่าย และไส้กรอง
 12. ดับเครื่องยนต์และดูระดับของน้ำมันเครื่องอีกครั้ง ถ้าพร่องลงก็เติมให้ถึงระดับสูงสุดใหม่

ข้อควรระวัง อย่าสัมผัสน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วโดยตรง เนื่องจากการสัมผัสน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นเวลานาน จะทำให้ท่านเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกควรรีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาดโดยเร็ว