ตารางอัตราดอกเบี้ยรถยนต์โตโยต้า ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2017 : TOYOTA Interest Rate 2017

หมายเหตุ : 1. กรณีระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า 48 เดือน (4 ปี) จะใช้อัตราดอกเบี้ยของระยะเวลา 48 เดือน (4 ปี)
2. รถRevo และ Fortuner ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์ขั้นต่ำ 25%
3. *กรณีรถตู้เพื่อใช้ในธุรกิจรถตู้โดยสาร (ป้ายทะเบียนสีเหลือง) เพิ่มดอกเบี้ยอีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
4. โปรแกรมสบายดี ใช้อัตราดอกเบี้ยปกติ +2.75%
5. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงเป็นของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่นรถ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย(ตามระยะเวลา)
48 เดือน (4 ปี) 60 เดือน (5 ปี) 72 เดือน (6 ปี) 84 เดือน (7 ปี)
Yaris ATIV
Yaris ATIV
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Yaris
Yaris
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Vios
Vios
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Altis
Altis
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
C-HR
C-HR
10 % 3.6 % 3.9 % 4.2 % 4.5 %
15 % 2.85 % 3.25 % 3.55 % 4.2 %
20 % 1.99 % 2.35 % 2.95 % 3.6 %
25 % 1.99 % 2.25 % 2.85 % 3.5 %
C-HR GR Sport
C-HR GR Sport
10 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
Camry
Camry
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Hilux Revo Standard Cab
Hilux Revo Standard Cab
10 % 4.05 % 4.25 % 4.7 % -
15 % 3.35 % 3.75 % 4.1 % 4.85 %
20 % 3.1 % 3.25 % 3.5 % 4.4 %
25 % 2.95 % 3.15 % 3.4 % 4.2 %
Hiace
Hiace
10 % 4.7 % 5.05 % 5.55 % -
15 % 4.55 % 4.9 % 5.3 % -
20 % 4.2 % 4.35 % 4.75 % -
25 % 4 % 4.15 % 4.5 % -
Commuter
Commuter
10 % 4.7 % 5.05 % 5.55 % -
15 % 4.55 % 4.9 % 5.3 % -
20 % 4.2 % 4.35 % 4.75 % -
25 % 4 % 4.15 % 4.5 % -
Sienta
Sienta
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Veloz
Veloz
15 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
20 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
10 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
Innova Crysta
Innova Crysta
10 % 3.85 % 4.15 % 4.45 % -
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Fortuner
Fortuner
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %
Alphard
Alphard
15 % 3.1 % 3.5 % 3.8 % 4.45 %
20 % 2.9 % 3.05 % 3.2 % 3.85 %
25 % 2.75 % 2.95 % 3.1 % 3.75 %