ตารางอัตราดอกเบี้ยรถยนต์โตโยต้า ตั้งแต่ 1-31 กรกฏาคม 2022 : TOYOTA Interest Rate 2022

หมายเหตุ : 1. กรณีระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า 48 เดือน (4 ปี) จะใช้อัตราดอกเบี้ยของระยะเวลา 48 เดือน (4 ปี)
2. รถRevo และ Fortuner ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์ขั้นต่ำ 25%
3. *กรณีรถตู้เพื่อใช้ในธุรกิจรถตู้โดยสาร (ป้ายทะเบียนสีเหลือง) เพิ่มดอกเบี้ยอีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
4. โปรแกรมสบายดี ใช้อัตราดอกเบี้ยปกติ +2.75%
5. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงเป็นของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่นรถ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย(ตามระยะเวลา)
48 เดือน (4 ปี) 60 เดือน (5 ปี) 72 เดือน (6 ปี) 84 เดือน (7 ปี)
Yaris ATIV
Yaris ATIV
5 % 3.9 % 4.3 % 4.7 % 5.1 %
10 % 3.6 % 3.8 % 4.1 % 4.4 %
15 % 2.75 % 2.9 % 3.2 % 3.5 %
20 % 2.29 % 2.6 % 2.95 % 3.45 %
25 % 2.19 % 2.5 % 2.85 % 3.15 %
Yaris
Yaris
5 % 3.9 % 4.3 % 4.7 % 5.1 %
10 % 3.6 % 3.8 % 4.1 % 4.4 %
15 % 2.75 % 2.9 % 3.2 % 3.5 %
20 % 2.29 % 2.6 % 2.95 % 3.45 %
25 % 2.19 % 2.5 % 2.85 % 3.15 %
Altis
Altis
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
C-HR
C-HR
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
C-HR GR Sport
C-HR GR Sport
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Corolla Cross
Corolla Cross
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Corolla Cross GR Sport
Corolla Cross GR Sport
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Camry
Camry
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Hilux Revo Standard Cab
Hilux Revo Standard Cab
5 % 4.5 % 4.8 % 5 % 5.1 %
10 % 3.8 % 4 % 4.45 % 4.9 %
15 % 3.1 % 3.5 % 3.85 % 4.6 %
20 % 2.19 % 3.05 % 3.29 % 3.89 %
25 % 2.09 % 2.8 % 3.09 % 9.79 %
Hilux Revo Prerunner & 4x4
Hilux Revo Prerunner & 4x4
5 % 4.3 % 4.6 % 4.8 % 4.9 %
10 % 3.6 % 3.9 % 4.2 % 4.6 %
15 % 2.9 % 3.25 % 3.85 % 4.2 %
20 % 2.19 % 2.85 % 2.99 % 3.59 %
25 % 2.09 % 2.6 % 2.89 % 3.39 %
Hilux Revo Z Edition
Hilux Revo Z Edition
5 % 4.3 % 4.6 % 4.8 % 4.9 %
10 % 3.6 % 3.9 % 4.2 % 4.6 %
15 % 2.9 % 3.25 % 3.85 % 4.2 %
20 % 2.19 % 2.85 % 2.99 % 3.59 %
25 % 2.09 % 2.6 % 2.89 % 3.39 %
Hilux Revo Rocco
Hilux Revo Rocco
5 % 4.3 % 4.6 % 4.8 % 4.9 %
10 % 3.6 % 3.9 % 4.2 % 4.6 %
15 % 2.9 % 3.25 % 3.85 % 4.2 %
20 % 2.19 % 2.85 % 2.99 % 3.59 %
25 % 2.09 % 2.6 % 2.89 % 3.39 %
Hilux Revo GR Sport
Hilux Revo GR Sport
5 % 4.3 % 4.6 % 4.8 % 4.9 %
10 % 3.6 % 3.9 % 4.2 % 4.6 %
15 % 2.9 % 3.25 % 3.85 % 4.2 %
20 % 2.19 % 2.85 % 2.99 % 3.59 %
25 % 2.09 % 2.6 % 2.89 % 3.39 %
Hiace
Hiace
10 % 4.7 % 5.05 % 5.55 % -
15 % 4.45 % 4.75 % 5.1 % 5.85 %
20 % 3.95 % 4.25 % 4.6 % 5.5 %
25 % 3.75 % 4 % 4.35 % 5.15 %
Commuter
Commuter
10 % 4.7 % 5.05 % 5.55 % -
15 % 4.45 % 4.75 % 5.1 % 5.85 %
20 % 3.95 % 4.25 % 4.6 % 5.5 %
25 % 3.75 % 4 % 4.35 % 5.15 %
Sienta
Sienta
5 % 3.9 % 4.3 % 4.7 % 5.1 %
10 % 3.6 % 3.8 % 4.1 % 4.4 %
15 % 2.75 % 2.9 % 3.2 % 3.5 %
20 % 2.29 % 2.6 % 2.95 % 3.45 %
25 % 2.19 % 2.5 % 2.85 % 3.15 %
Veloz
Veloz
5 % 3.9 % 4.3 % 4.7 % 5.1 %
10 % 3.6 % 3.8 % 4.1 % 4.4 %
15 % 2.75 % 2.9 % 3.2 % 3.5 %
20 % 2.29 % 2.6 % 2.95 % 3.45 %
25 % 2.19 % 2.5 % 2.85 % 3.15 %
Innova Zenix
Innova Zenix
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Fortuner Legender
Fortuner Legender
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Fortuner GR Sport
Fortuner GR Sport
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Fortuner Leader
Fortuner Leader
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Alphard
Alphard
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %
Coaster
Coaster
10 % 4.95 % 5.3 % 5.8 % -
15 % 4.7 % 5 % 5.35 % 6.1 %
20 % 4.2 % 4.5 % 4.85 % 5.75 %
25 % 4 % 4.25 % 4.6 % 5.4 %
Majesty
Majesty
5 % 3.7 % 4.1 % 4.5 % 4.9 %
10 % 3.4 % 3.6 % 3.9 % 4.2 %
15 % 2.55 % 2.7 % 3 % 3.3 %
20 % 2.09 % 2.4 % 2.75 % 3.25 %
25 % 1.99 % 2.3 % 2.65 % 2.95 %