ก้าวแรกของ “เส้นทางสู่ No.1”

24 สิงหาคม 2566   446
ก้าวแรกของ “เส้นทางสู่ No.1”
ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมโตโยต้านนทบุรี” ผ่านรอบขอแสดงความยินดีกับ “ทีมโตโยต้านนทบุรี” ผ่านรอบคัดเลือกได้รับรางวัล ทั้ง 5 ประเภทการแข่งขัน
1. นางสาวชัญญานุช คลังมี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผู้บริหารงานบริการ
2. นางสาวลัลญ์ณดา สายฟ้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทพนักงาน Call Center
3. นายนิรินธน์ ชุณหจันทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทผู้บริหารงานตัวถังและสี
4. นายปรมินทร์ บุญยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน
5. นายณัฐพงษ์ ชานุชิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทช่างเทคนิคระดับสูง
คณะผู้บริหารและพนักงาน
ขอขอบคุณทีมตัวแทน ทีมครูฝึก ทีมผู้จัดการ ทีมกองเชียร์และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคียงข้างกัน ให้โอกาส ให้คำแนะนำเราเสมอมา
One TEAM
One AIM
Make it POSSIBLE
ข่าวสารอื่นๆ