วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้านนทบุรี ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

14 มีนาคม 2567   332

วันที่ 14 มีนาคม 2567 

 

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้านนทบุรี ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 

โดยสามารถส่งมอบโลหิตได้ทั้งสิ้น 32,400 มิลลิลิตร  

บริษัทฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านด้วยครับ

ข่าวสารอื่นๆ