วันที่ 6 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้งบริษัทโตโยต้านนทบุรี 50 ปี

8 เมษายน 2567   278

วันที่ 6 เมษายน 2567 

คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้านนทบุรี 

นำโดย คุณสุวัฒน์ สุวัฒนพงษ์ ประธานกรรมการ  คุณผ่องศรี สุวัฒนพงษ์ ประธานบริหาร ผู้บริหาร ผู้จัดการ และตัวแทนของพนักงานบริษัทฯ ร่วมพิธีงานทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เเละเลี้ยงอาหารพนักงานบริษัทในเครือ 

เนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้งบริษัทโตโยต้านนทบุรี 50 ปี 

ณ อาคารสุวัฒนพงษ์ โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

ข่าวสารอื่นๆ