Tel: 1114 E-Mail: isd@toyotanont.com

โตโยต้านนทบุรี มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี 20,000 บาทในงานวันแม่แห่งชาติ และครบรอบ 84 ปี ของโรงเรียน

24 เมษายน 2562   125

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยมี คุณชัยรัฐ นาพรม ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทโตโยต้านนทบุรี เป็นผู้มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสมรโกฏิ ในงานวันแม่แห่งชาติ และวันครบรอบ 84 ปี โรงเรียนวัดสมรโกฏิ ภายในงานมีการมอบรางวัลแม่ดีแด่น และลูกดีเด่นประจำปี 2561