สปอยเลอร์ มีประโยชน์กับรถคุณหรือไม่

21 พฤศจิกายน 2561   1565

สปอยเลอร์ที่ติดตั้งบนส่วนท้ายของรถยนต์ มีจุดประสงค์ในการเพิ่มแรงกดที่ส่วนท้ายของรถยนต์ ทำให้รถยนต์ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น โดยทั่วไปแล้วในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วสูง จะเกิดแรงยกกระทำกับรถยนต์ ทำให้การยึดเกาะถนนของรถยนต์เลวลง ผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ว่ารถยนต์มีอาการร่อนไปมา และโดยเฉพาะอย่างในขณะเลี้ยวโค้ง รถยนต์จะมีอาการท้ายปัดทำให้เสียการทรงตัว สปอยเลอร์จะเพิ่มแรงกดในรถยนต์ ยางรถยนต์จึงยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น นอกจากสปอยเลอร์ที่ส่วนท้ายของรถยนต์แล้ว ปัจจุบันได้มีการออกแบบให้สปอยเลอร์ที่ส่วนหน้าของรถยนต์ซึ่งมักพบเห็นบริเวณใต้กันชนหน้า และยังมีสปอยเลอร์ข้างอีกด้วย ทำให้เกิดแรงกดบนรถยนต์ตลอดทั้งคัน คือแรงกดที่ส่วนหน้า ส่วนท้าย และด้านข้าง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้รถยนต์ยึดเกาะถนนได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเลี้ยวโค้งที่อัตราเร็วสูง

สปอยเลอร์จะส่งผลก็ต่อเมื่อรถยนต์มีอัตราเร็วสูงเท่านั้น คือในระดับที่สูงกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป การออกแบบสปอยเลอร์จะต้องสอดคล้องกับหลักการของอากาศพลศาสตร์ คือต้องทำการทดสอบในอุโมงค์ลม รูปทรงของสปอยเลอร์และตำแหน่งติดตั้งมีความสำคัญมาก การนำสปอยเลอร์มาติดตั้งเองโดยไม่ได้ผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตอาจไม่มีผลดีแต่อย่างไร และบางครั้งอาจส่งผลเสียอีกด้วย สปอยเลอร์ที่ติดตั้งกันนั้น อาจมีจุดประสงค์เพื่อความโก้เก๋เท่านั้นก็ได้ สิ่งนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน เพราะรถยนต์ที่ขับขี่เฉพาะในตัวเมือง ซึ่งใช้อัตราเร็วต่ำสปอยเลอร์จะไม่ส่งผลแต่อย่างไร

ข้อมูลจาก www.kinggloss.com

ข่าวสารอื่นๆ