โตโยต้านนทบุรี บริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

19 กันยายน 2562   1415

วันนี้ 19 กันยายน 2562 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท 

ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลเเละ

เพื่อเป็นค่าอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM ยี่ห้อ GE รุ่น OEC 9900 เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในทางการแพทย์ต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ