โตโยต้าเมืองนนท์และบริษัทในเครือร่วมสนันสนุน ชุด PPE และหน้ากาก KN95 จำนวน 3,000 ชุด

27 เมษายน 2563   1597

ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของโตโยต้านนทบุรี   โตโยต้าเมืองนนท์และบริษัทในเครือร่วมสนันสนุน ชุด PPE และหน้ากาก KN95 จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด

ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19” หรือ “Toyota Stay With You”

ข่าวสารอื่นๆ