จัดประชุมหัวข้อ "การทดแทน สิทธิประโยชน์ เงินชดเชยจากสถานการณ์ผลกระทบไวรัส COVID -19" ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

20 เมษายน 2564   961

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดประชุมหัวข้อ "การทดแทน สิทธิประโยชน์ เงินชดเชยจากสถานการณ์ผลกระทบไวรัส COVID -19" ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี