ตู้ปันสุข "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน"

29 มิถุนายน 2563   1275

ตู้ปันสุข "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน"
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้าน CSR ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคกลาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีได้มอบตู้ปันสุขให้กับบริษัทโตโยต้านนทบุรีติดตั้งด้านหน้าโชว์รูม สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ เพื่อแจกให้กับผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19