โตโยต้านนท์กรุ๊ปบริจาคชุดป้องกันส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 1,500 ชิ้น

14 ตุลาคม 2563   1159

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

โตโยต้านนท์กรุ๊ปบริจาคชุดป้องกันส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อมอบให้กับสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์  เพื่อนำส่งต่อให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์

ข่าวสารอื่นๆ