เรียน ลูกค้าทุกท่าน ตามที่ศูนย์ปฎิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี

29 เมษายน 2564   1400
เรียน ลูกค้าทุกท่าน
ตามที่ศูนย์ปฎิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของวันที่ 26 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายที่ 74 เคส 1756 เพศชาย อายุ 25 ปี อ. บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงาน บ.โตโยต้านนทบุรี ว่าเป็นผู้ติดเชื้อนั้น
ทางบริษัท โตโยต้านนทบุรี รับทราบข้อมูลจึงได้ทำการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่ได้เป็นพนักงานของทางบริษัท โตโยต้านนทบุรี และแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง
บริษัทฯขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการควบคู่ไปกับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวดตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในคุณภาพและการให้บริการของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
ข่าวสารอื่นๆ