โตโยต้านนท์กรุ๊ป ร่วมสนันสนุน ชุดสครับจำนวน 130 ชุดให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย

25 พฤษภาคม 2564   1422

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

โตโยต้านนท์กรุ๊ป ร่วมสนันสนุน ชุดสครับจำนวน 130 ชุด ให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด

 

ข่าวสารอื่นๆ