โปรใจป๋า จัดหนัก จัดเต็ม ลุ้นรับ iPhone 13 ความจุ 256 GB (256 GB) มูลค่า 33,900 บาท*

17 มกราคม 2565   282

โปรใจป๋า จัดหนัก จัดเต็ม

พบดีลสุดพิเศษ ลุ้นรับ  iPhone 13 ความจุ 256 GB (256 GB) มูลค่า 33,900 บาท*  

เมื่อจองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ตั้งเเต่วันนี้ - 14 ก.พ. 65 และออกรถภายในวันที่ 31 มี.ค.65 นี้เท่านั้น ที่โตโยต้านนทบุรีทุกสาขา 

*เงื่อนไขการลุ้นรับ iPhone 13 

1.ลูกค้าที่ได้รับสิทธ์ต้องทำการจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14  กุมภาพันธ์ 2565 และออกรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับ iPhone 13 ความจุ 256 GB รวมจำนวน 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

2.ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า หรือ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวพันได้ ดังนี้ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา และบุตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันความเกี่ยวพันชัดเจน พร้อมหลักฐานการโอนย้ายสิทธิ์

3.สิทธิ์ตามกิจกรรมนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

4.สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการรับรางวัล

5.จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Live วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

6.ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการรับรางวัล และ/หรือ จะต้องสามารถติดต่อได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลภายในวันที่  31 มีนาคม 2565  นับจากวันประกาศรายชื่อด้วยตนเองเท่านั้นที่แผนกการตลาด โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล (โดยต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน)

8.ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า