โตโยต้านนท์ Back To School เเจกหนัก!จัดใหญ่! ลุ้นรับ iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 27,900 บาท*

7 พฤษภาคม 2565   145

โตโยต้านนท์ Back To School   เเจกหนัก!จัดใหญ่! 
พบดีลสุดพิเศษ  ลุ้นรับ  iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 27,900 บาท
เมื่อจองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นที่โชว์รูมโตโยต้านนทบุรีทุกสาขา 

ตั้งเเต่วันนี้ - 31 พ.ค. 65 และออกรถภายในวันที่ 31 ก.ค.65 นี้เท่านั้น 

* เงื่อนไขการลุ้นรับ iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธ์ต้องทำการจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 –31 พฤษภาคม2565 และออกรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคมคม 2565  รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับ iPad Pro 11-inch Wi-Fi 128GB รวมจำนวน  1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

2. ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า หรือ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวพันได้ ดังนี้ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา และบุตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันความเกี่ยวพันชัดเจน พร้อมหลักฐานการโอนย้ายสิทธิ์

3. สิทธิ์ตามกิจกรรมนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

4. สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการรับรางวัล

5. จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

6. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการรับรางวัล และ/หรือ จะต้องสามารถติดต่อได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2565  นับจากวันประกาศรายชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ที่แผนกการตลาด โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล (โดยต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน)

8. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า