โตโยต้านนท์ เเจกไม่หยุด! ฉุดไม่อยู่!

5 สิงหาคม 2565   261

โตโยต้านนท์ #เเจกไม่หยุด ! ฉุดไม่อยู่ !                                                                          

พบดีลสุดพิเศษ ลุ้นรับ ! บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท*   

เมื่อจองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นที่โชว์รูมโตโยต้านนทบุรีทุกสาขา 

ตั้งเเต่วันนี้-31 ส.ค. 65 และออกรถภายในวันที่ 30 ก.ย.65 นี้เท่านั้น

* เงื่อนไขการลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน                                                                                                                                                                                                                                                          

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธ์ต้องทำการจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1– 31 สิงหาคม 2565 และออกรถภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน รวมจำนวน 3 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

2. ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า หรือ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวพันได้ ดังนี้ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา และบุตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันความเกี่ยวพันชัดเจน พร้อมหลักฐานการโอนย้ายสิทธิ์

3. สิทธิ์ตามกิจกรรมนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

4. สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการรับรางวัล

5. จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

6. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการรับรางวัล และ/หรือ จะต้องสามารถติดต่อได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลภายในวันที่  30กันยายน 2565  นับจากวันประกาศรายชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ที่แผนกการตลาด โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล (โดยต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน)

8. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า