บริการด้วยใจ

22 ตุลาคม 2561   1105

โปรโมชั่นบริการดีๆจากใจโตโยต้านนท์
-งานเช็คระยะตามระยะตั้งแต่ 10,000 กม. ขึ้นไป ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่ 15%
- งานซ่อมทั่วไป ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่ตามที่กำหนด 10% (ผ้าเบรก หน้า/หลัง, โชคอัพ, ใบปัด/ยางปัดน้าฝน, สายพานเครื่องและสายพานราวลิ้น).
- ส่วนลด แบตเตอรี่แท้โตโยต้า ลดสูงสุด 400* บาท
- ส่วนลด ยาง 1เส้น 100 บาท, ยาง 2 เส้น 400 บาท, ยาง 4 เส้น 1,000 บาท
- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อความปลอดภัยฟรี 55 รายการ
- ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นปลายปี รับส่วนลด 20% ค่าแรง และค่าอะไหล่ ในครั้งต่อไป สำหรับงานเช็คระยะตั้งแต่ 60,000 กม. ขึ้นไป เริ่ม ม.ค. - มิ.ย. '61
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด