รถกระบะตอนเดียวนั่งหน้าได้แค่ 2 เกินกว่านั้นโดนปรับ

23 พฤศจิกายน 2561   1569

รถกระบะตอนเดียวนั่งหน้าได้แค่2 เกินกว่านั้นโดนปรับ

รู้หรือไม่ใครที่ใช้รถกระบะตอนเดียวรถส่งของบรรทุกนู้นนี้และเป็นที่นิยมกันมาก และบางครั้งมีผู้โดยสารมาด้วยถ้าเกินที่กฏหมายระบุก็ผิด โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 123 ได้ระบุไว้ว่า กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียว กับที่นั่งคนขับรถยนต์เกินสองคน

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับขี่รถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่ง ด้วยเข็มขัดนิรภัย ในขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งในขณะรถเคลื่อนที่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และอีกอย่างคือเรื่องคือความปลอดภัยจึงไม่ควรเข้าไปนั่งเกินจำนวน เพราะรถกระบะตอนเดียวได้ออกแบบมาสำหรับที่นั่งข้างคนขับ 1 คน และมีเข็มขัดนิรภัยเพียงแค่ 2 อัน คือคนขับ1 และผู้โดยสาร1เพราะฉะนั้นถ้านั่งเกินกว่านี้ย่อมมีอันตรายและเมื่อเกิดเหตุชนกันอย่างแรงผู้ที่นั่งเกินมีโอกาสได้รับอันตรายและมีสิทธิ์ถึงกระเด็น ออกนอกห้องโดยสารอีก

ขอบคุณข้อมูลและที่มาจาก http://www.dailynews.co.th/article/394393 ข้อควรรู้