เรื่อง แจ้งยกเลิกระบบสะสมแต้ม Mobile Application

22 กุมภาพันธ์ 2566   233
เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งยกเลิกระบบสะสมแต้ม Mobile Application
บริษัทโตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการระบบสะสมแต้ม Mobile Application รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกระบบสะสมแต้ม Mobile Application มีกำหนดการสิ้นสุดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสมก่อนหน้านี้สามารถรับสิทธิประโยชน์การแลกคะแนนสะสมแต้มได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566
บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในบริการครั้งนี้ และโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทโตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด