บริการซ่อมสีด่วน Express BP ให้บริการซ่อมสีด่วนภายใน 1 วัน

4 สิงหาคม 2563   1868

บริการซ่อมสีด่วน Express BP
ให้บริการซ่อมสีด่วนภายใน 1 วัน* (จอดซ่อมเช้า-รับรถเย็น)
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษักำหนด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเคลมประกันภัย/ซ่อมตัวถังและสี สาขาปากเกร็ด โทร 0-2962-6000
หรือ ID LINE : body-pk
แผนที่ : https://goo.gl/maps/LdVNufbAxSAR9p7F8