TOYOTANONT SUPER SUMMER SPEAC!AL

17 เมษายน 2562   1699

TOYOTANONT SUPER SUMMER SPEAC!AL
ซื้อATIVหรือ YARIS
ดาวน์ 0 บาท*พร้อมผ่อนเริ่มต้น
7,200 บาทนาน 84 เดือน**
พิเศษ!ลูกค้าโตโยต้า TOYOTAPrivilege
MORE รับเพิ่ม ส่วนลดดอกเบี้ย 0.60%***
(มูลค่า 21,000 บาท)
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
8 เม.ย. - 31 พ.ค. 62

หมายเหตุ

*ดาวน์ต่ำ 0 บาท

- รุ่น Yaris ATIV 1.2J ECO CVT มูลค่า 479,000 บาท คำนวณจากส่วนลดเงินดาวน์ 23,950 บาท ที่ดาวน์ 5%
- รุ่น YARIS 1.2J ECO CVT มูลค่า 489,000 บาท คำนวณจากส่วนลดเงินดาวน์ 24,450 บาท ที่ดาวน์ 5%

**ผ่อนเริ่มต้น 7,200 บาท นาน 84 เดือน

- ผ่อนเดือนละ 7,196 บาท สำหรับรุ่น Yaris ATIV 1.2J ECO CVT มูลค่า 479,000 บาท ดอกเบี้ย 4.69% นาน 84 เดือน
- ผ่อนเดือนละ 7,346 บาท สำหรับรุ่น YARIS 1.2J ECO CVT มูลค่า 489,000 บาท ดอกเบี้ย 4.69% นาน 84 เดือน

 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่ 8 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

***ส่วนลดดอกเบี้ย 0.60% มูลค่า 21,000 บาท (คำนวณจากรุ่น Yaris ATIV S+ และ YARIS G+ ราคา 639,000 บาท ดาวน์ 20% ผ่อน 84 เดือน)

 

 • เจ้าของรถยนต์โตโยต้าในปัจจุบัน และต้องทำการแสดงสมุดจดทะเบียนรถยนต์ที่ระบุหมายเลขตัวถัง 17 หลัก และชื่อ-สกุลตรงกับผู้ใช้สิทธิ์ และต้องทำการลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์
 • สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อและผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • สามารถโอนสิทธิ์ ได้แก่ กรณีมีความสัมพันธ์กับผู้จดทะเบียนเดิมเป็นพ่อ/แม่ สามี/ภรรยา บุตร หรือกรณีนิติบุคคล/กรรมการฯ
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet