Mobile Service

22 ตุลาคม 2561   614
Mobile Service
ศูนย์บริการโตโยต้านนท์เคลื่อนที่สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆที่มี
ความประสงค์ต้องการตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง
แท้โตโยต้า และซ่อมทั่วไป*
• บริการตรวจเช็คสภาพ 24 รายการ (ฟรีค่าบริการ)
• บริการบำรุงรักษาตามระยะ (ยกเว้นที่ต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง)
• บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ไส้กรองน้ำมัน 
  ไส้กรองอากาศ
• บริการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางปัดน้ำฝน เป็นต้น
เงื่อนไขการให้บริการ
-จำนวนรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป (ทุกยี่ห้อ)
-ลูกค้าต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อศูนย์บริการจะจัดเตรียม
 ช่างและจัดเตรียมอะไหล่
- ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 1114