สะสมคะแนน แลกสิทธิ์ รับน้ำมันเครื่องฟรี ! 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

6 มกราคม 2564   1499

สะสมคะแนน แลกสิทธิ์ รับน้ำมันเครื่องฟรี !  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

 
 

เงื่อนไข

-ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับทางโตโยต้านนทบุรี รับคะแนน 3 คะแนน หรือการนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไป -รับคะแนน 1 คะแนน, ซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง รถยนต์มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป รับคะแนน 1 คะแนน
-ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน และพรบ. รับคะแนน 1 คะแนน, บริการซ่อมตัวถังและสีรับคะแนน 1 คะแนน (ยกเว้น ลูกค้า เครดิตรถที่เข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย fleet)
- ลูกค้าซื้ออะไหล่หน้าร้านค่าใช้จ่าย > 2,000 รับ 1 คะแนน ต่อ 1 ใบเสร็จ (ยกเว้นลูกค้าประจำที่มีรหัสส่วนลด) แลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อการเข้ารับบริการ 1 ครั้ง l คะแนนสะสม
สามารถใช้แลกสำหรับการใช้บริการในครั้งต่อไปเท่านั้น 
กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
ข้อมูลทะเบียน รถจะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในโมบายแอพพลิเคชั่นเท่านั้น 
บัตรสะสมแต้มไม่สามารถโอนแต้มจาก บัตรสะสมแต้มใบอื่นได้ l ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
สิทธิประโยชน์ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1114 (แผนกบริการ)